Senyora de Tous

– Habitació dobles dormir i esmorzar 105€ iva inclos + impost turístic 0,50€ pers./nint

– Permet suplement llit dormir i esmozar 35€ iva inclos + impost turístic 0,50€ per./nit

– Aquets allotjament perment gaudir de les zones comunes de la casa.

– Opció de  serveis de catering a les zones comunes


Anuncios